Petofi Sandor

Iskolánk már a XVI. században is jelen volt mint felekezeti iskola. 1954-től Hét Osztályos Iskola néven működik, majd 1965-től a Lázári Általános Iskola nevet kapja, melyben már a nyolc osztályos képzés kap teret.

A 70-es évektől kezdődően tíz osztályos képzésre tér át az iskola, így megnevezése is I-X Osztályos Általános Iskolára változik. 1990-ig textil szakra, mezőgazdaságra, illetve mechanikára szakosodhatnak a diákok.

1990-től 2006-ig Lázári I-VIII Osztályos Iskolaként működik az intézmény, majd 2006-tól megkapja a Lázári Művészeti és Szakiskola elnevezést. 2012-től líceummá válik és Lázári „Petőfi Sándor” Iskolacsoport néven működik, ezt követi a Lázári „Petőfi Sándor” Szaklíceum megnevezés.

2018 szeptember elsejétől megszűnnek az iskolában a líceumi osztályok, így ettől kezdve Lázári „Petőfi Sándor” Általános Iskola az intézmény neve.