Petofi Sandor

Unitatea şcolară a fost înfiinţată în secolul al XVI-lea şi și-a început activitatea ca şcoală cultică. Începând de anul 1954 unitatea a funcţionat sub denumirea „Şcoală de 7 ani” până în 1965, când a primit denumirea de Şcoală Generală Lazuri cu învăţământ de 8 clase.

La sfârşitul anilor 70 s-a constatat nevoia trecerii la învăţământul de 10 ani astfel şcoala a funcţionat cu un număr mai mare de ani de studii sub denumirea „Şcoala Generală cu clasele I-X”, cu următoarele profiluri: textile, agricultură şi mecanică. Aceste clase au existat până în anul 1990.

Începând cu anul 1990 denumirea unității se modifică din Şcoala Generală cu clasele I-VIII în Şcoala cu clasele I-VIII Lazuri, această denumire fiind păstrată  până în 2006, iar din anul 2006 unitatea primește denumirea de Şcoala de Arte şi Meserii Lazuri. Din anul 2012 școala devine liceu cu denumirea Grup Şcolar „Petőfi Sándor”, Lazuri, această denumire fiind schimbată ulterior în Liceul Tehnologic „Petőfi Sándor”, Lazuri.

Începând cu data de 1 septembrie 2018, nemaiexistând clase liceale, școala a primit numele: Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Lazuri.