Au fost vizitate: biserica din Moftinu Mare, colonia de pescăruș, lacul din Moftinu Mic și coloana comemorativa în cinstea păcii de la Satu Mare