Farkas Anna
Aradi vértanúk
Szomorú őszi nap
1849. október hat!
A szabadságharc
tizenhárom hősét
az aradi várnak
börtönébe vitték.
Nagy volt őszinte hitük,
s fűtötte égő reményük.
Szabadságért küzdöttek,
most ezért bűnhődtek!
Hamis vádak záporoztak,
mit hóhérjaik felsoroltak.
Őszi hűvös szomorú éjszaka
a mártírok végzetes évszakja.
Hősökként éltek és haltak,
népükre büszkeséget hagytak.
Csillagként ragyognak az égen,
emlékük örökké fénylik az éjben